„Wciałowstąpienie” w ramach Lubańskiej Nocy Muzeów w Muzeum Regionalnym w Lubaniu

„Wciałowstąpienie” to indywidualna wystawa Barbary Krupa-Kapuśniak, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Artystki sztuk wizualnych zajmującej się tematem emocjonalnych relacji człowieka i natury.
Jej praktyka opiera się na doświadczeniach terapii poprzez wędrówkę, oswajanie cielesności i poszukiwanie korzeni.
Podejmuje krytyczną refleksję nad funkcją kobiety w społeczeństwie.
Urodzona w Bolesławcu, mieszkająca w Lubaniu.

Wystawa “Wciałowstąpienie” podejmuje temat ciała jako świętej, integralnej części człowieczeństwa – dowodu na istnienie i możliwość doświadczania życia, podstawy do dalszego uświęcenia i namacalnego początku.
Wystawa nie jest formą negacji czy buntu, lecz wskazaniem nowej drogi pełnej samoakceptacji. Daje możliwość spojrzenia w głąb siebie i zastanowienia się nad relacją z ciałem. Jest próbą doświadczenia cielesności poprzez medytację z obrazem i uruchomienie wyobraźni odbiorcy, który powinien sobie zadać pytanie: Co czuję i dlaczego? Zachwyt? Zniesmaczenie? Wolność? Obojętność?… Tu nie ma złej odpowiedzi. Tu są tylko subiektywne emocje.

Wystawa składa się z czarno-białych fotograficznych prac z cyklu „prze-czucie”, „siostrzeństwo” i „prze-budzenie”, wykonanych głównie w technice polaroidtransfer, a także z tryptyku „wibracje” i „Modliszka”.

Barbara Krupa-Kapuśniak “Wciałowstąpienie”
Muzeum Regionalne w Lubaniu
Lubań, Rynek-Ratusz
18.05.2024 godz. 12:00-24:00 (Noc Muzeów) Oprowadzane autorskie godz. 16:30