Ziołowe SANATORIUMWiosenne PRZEBUDZENIE Artysty! Rezydencja Artystyczna

Rezydencja artystyczna to pogłębiona i ożywiona przygoda ze sztuką, która artyście pozwala pracować w nowym środowisku, ma zarówno walory badawcze, jak i odkrywcze. Pobyty studyjne łączą nierzadko
niewidzialne wątki pulsowania sztuki, wyzwalają nowe obszary zainteresowań twórczych i konfrontują przyjęte praktyki. Choć sztuka powstająca podczas rezydentury jest często dość pobłażliwie traktowana przez krytykę, jest unikatowym przykładem twórczości podejmującej dialog.
Wyjazdy tego typu nie tylko dają możliwość stworzenia odpowiedniej przestrzeni pracy, także pozwalają na nawiązanie sieci kontaktów oraz tworzenia projektów na zasadzie kulturowej wymiany.

POCZUJ ODŚWIERZające POWIETRZE
BądźAIR (ang. Artist-in-Residence)

Bądź jak powietrze:
nieograniczony, wolny, oczyszczony,
pozwól sobą, swoją twórczością oddychać innym!

Ziołowe SANATORIUM
Wiosenne PRZEBUDZENIE Artysty!

Sanatorium w Tworzanicach rezydencja artystyczna w miejscu:
gdzie przyroda wzywa do zanurzenia się w oczyszczającej kąpieli w słońcu,
w zapachu wiosennego sadu, w świergotach ptaków,
gdzie przeplata się historia osadników niemieckich i polskich,
gdzie otacza duch starej szkoły.

Zadaniem kuracjuszy – artystów zaproszonych do udziału w rezydencji będzie odczarowanie miejsca, który pełniło funkcję użyteczności publicznej – szkoły i pomoc gospodarzom w przemianie energii budynku w kierunku ducha twórczości, kreatywności i spokoju….

Zabiegi lecznicze praktykowane w Sanatorium:

  • gimnastyka oddechowa,
  • inhalacje tworzanickim powietrzem,
  • foto – terapia,
  • warsztaty terapii zajęciowej z wykorzystaniem roślin,
  • medytacja – zbiór wiosennych, życiodajnych ziół,
  • terapeutyczne prace kulinarne z użyciem pierwszych, pojawiających się po
    zimowym uśpieniu ziół
  • ziołowe kąpiele stóp,
  • krąg artdialogu przy cieple i energii ogniska

Harmonogram pobytu:
14 kwietnia 2023 (piątek)
od godziny 17.00 – przyjmowanie kuracjuszy na rezydencję, wywiad wstępny,
wydawanie kart pobytu, zakwaterowanie
19.00 – powitalna kolacja
20.00 – gimnastyka wieczorna
20.30 – wieczór zapoznawczy, aklimatyzacja

15 kwietnia 2023 (sobota)
8.00 – gimnastyka poranna – powitanie słońca
9.00 – śniadanie
10.00 – zabiegi leczniczo – twórcze
14.00 – obiad
15.00 – zabiegi leczniczo – twórcze
19.00 – kolacja
20.00 – gimnastyka wieczorna
20.30 – krąg artdialogu, delektowanie się rozgwieżdżonym niebem

16 kwietnia 2023 (niedziela)
8.00 – gimnastyka poranna – powitanie słońca
9.00 – śniadanie
10.00 – zabiegi leczniczo – twórcze
14.00 – obiad
15.00 – przygotowanie kart wypisów z sanatorium, wydawanie
zaleceń i wskazanie kierunków dalszej terapii