Prze-Z-nikanie

Czasami świat jest w nas tak mocno.
Czasami natura wzywa nas tak blisko.
Czasami chcemy wniknąć w tkanki świata.
Czasami znikamy wchłonięci przez naturę.

Sometimes the world is so tight within us.
Sometimes nature calls us so close.
Sometimes we want to penetrate the tissues of the world.
Sometimes we disappear absorbed by nature.

 

Nie umiem powiedzieć, w jakim stopniu są to moje odczucia, a w jakim kobiet biorących udział w projekcie. Nie wiem, czy to się dzieje to moja projekcja, czy ich własna potrzeba do integracji ze światem naturalnym.
Wiem jedno, ta sesja oczyszcza, koi, zmienia, leczy. To dobro, które przenika wszystkich uczestników i odbiorców. To flow, masa emocji i łagodne podanie ręki swoim lękom.

I cannot say to what extent these are my feelings and to what extent are they feelings of the women participating in the project. I don’t know if this is my projection or their own need for integration with the natural world.
I know one thing, this session cleans, soothes, changes, heals. It is the good that permeates all participants and recipients. It’s a flow, a lot of emotions and a gentle touch of your fears.

Fotografie to polaroid transfer przeniesione na papier o gramaturze 150g/m2
Rozmiar fotografii to ok 8/9cm x 8/9cm
Istnieje możliwość zakupu jako fotografii kolekcjonerskiej.
Każde ujęcie jest sygnowane, numerowane i z certyfikatem. Z racji metody tworzenia odbitek, każda z nich będzie unikatowa.
Edycja limitowana do jedynie 3 odbitek plus wersja autorska.
Jeśli jesteś zainteresowany/a zakupem skontaktuj się ze mną.