prze-czucie

Zatrzymaj się, spójrz, stań się częścią świata który widzisz Niech Twoje ciało poczuje, zetknie się z ciepłem, chłodem, muśnięciem wiatru, dotykiem…
Niech wypełni Cię przeczucie.
Bądź. 

Stop, look, become part of the world you see. Let your body feel, come into contact with heat, cold, a touch of wind, touch of …
Let a feeling fill you.
Just be.